Россияг. Москва ⁄ п. Киевский

г. Москва, п. Киевский

д. Шеломово п. Разъезд Пожитково • п. Дистанции Пути-1 п. Станция Мачихино • рп Киевский д. Мачихино